22.3.15

LER NA CASA É FUNDAMENTAL

As actividades temperás de lectura no fogar melloran a formación da competencia lectora dos nenos e nenas. Isto repercute nun mellor rendimento académico e desenvolvemento da linguaxe.

Leer cos pequenos e pequenas desde Infantil axuda a adquirir o hábito, ademáis de sevir de estimulación da linguaxe. O ambiente familiar é determinante nas idades de Infantil e no 1º ciclo de Primaria, fundamentalmente.

Coa escola non é suficiente. O hábito da lectura é un esforzo de todos, pero o grupo de referencia é a propia familia. Dentro da propia familia é como se forxarán os hábitos.

É importante transmitir aos pequenos e pequenas o gusto pola lectura.
Pero...como facelo? Como pode axudar a familia na lectura?


Leer.es é un espazo adicado ás familias con consellos para fomentar  a lectura no fogar. Posto que as actividades de lectura que fagamos  no ámbito familiar doméstico teñen un efecto permanente.
Ler na casa é fundamental!
É importante que os pais apoien e motiven aos fillos e fillas como un xeito  de influencia positiva no seu rendemento educativo.
Ler tamén  antes da Primaria.