14.2.17

HORA DE LER

Todos os días, despois do recreo, temos a "hora de ler". Durante estes 20 minutos perquenos e maiores adicanse ao seu momento de lectura, ben individual, conxunta ou contada por algún mestre ou mestra.
Este ano adicamos algunhas sesións desta hora a dar a coñecer e a introducir ao alumnado no mundo do cómic e banda deseñada.